Homepage

F

Different Perceptions gaat over hoe de mens de wereld om zich heen waarneemt: wat zie ik en wat is het; wat is waarheid?; wat is werkelijkheid?

Als antropoloog leerde Gert Jan van Reenen dat er geen universele waarheid bestaat. Wat “normaal“ is of “goed” in de ene cultuur is dat niet per se in de andere. Daarom kunnen ook fotografische beelden verschillend worden geïnterpreteerd.

Cultuur uit zich onder meer in symbolen en waarden, maar ook in alledaagse zaken.
Hoe we eten, met elkaar omgaan en communiceren, hoe we met macht en regels omgaan, hoe we ons kleden, hoe we ons versieren en vermaken.

s

De wereld waarin wij leven

Onderstaande beelden zijn gemaakt in Nederland, Bosnië, Albanië, Zuid Afrika, België, Italië en Moldavië. Ze laten de grote variatie zien in de wijze waarop mensen zichzelf en hun omgeving vormgeven.

 

t

Verval en vergankelijkheid

De beelden hieronder tonen afgedankte artefacten, door mensen gebouwde structuren. Je vraagt je af: wat betekenden ze ooit voor de mensen die er woonden of werkten, waarom zijn ze verlaten en afgedankt?  Ze beseften niet dat daardoor nieuwe schoonheid zou ontstaan.

f

Fantasy: Waar of niet waar?

Onderstaande beelden laten een soort fantasie wereld zien. Beelden die je aan het denken zetten. Wat is het, wat stelt het voor? Is het fantasie of is het werkelijkheid?

v

Gert Jan van Reenen

Gert Jan is opgeleid als antropoloog. Hij was altijd sterk geïnteresseerd in fotografie als middel om mensen en de door hen gemaakte omgeving vast te leggen. Met het oog van de antropoloog legt hij de dagelijkse werkelijkheid vast, geïnspireerd door wat hem op zijn pad komt. Dat is wat antropologen doen: observeren en proberen te begrijpen wat hij waarneemt.

Zijn fotografisch werk is heel gevarieerd. Hij legt vast wat hem opvalt en wat hij als ‘anders’ of bijzonder ervaart. Zijn werk bevat beelden van mensen, van mensen in hun omgeving en hoe de mens zijn omgeving vorm geeft, inclusief de natuur.

Iedereen die deze beelden ziet kan er vanuit zijn eigen achtergrond en identiteit betekenis aan geven.

Contact

Tel.: +31(0)626 560922
email: info@differentperceptions.nl